info@tomproduction.sk

           +421918 356 348 

 

 
Roland V-40HD Multiformátový Video Mixer

VIDEO SWITCHER ROLAND V-40HD

Video Switcher Roland V-40HD je multiformátový, so štyrmi vstupmi a tromi výstupmi, každý vstupný systém je vybavený tromi typmi konektorov. Ponúka výbornú obrazovú kvalitu 1080p, plnú podporu HDCP režimu, switching a kompozícia aj so signálmi chránenými technológiou HDCP, s funkciou Audio Embedding pre vloženie a synchronizáciu analógového audio vstupu s videom v HDMI výstupe umožňuje primiešanie sprievodnej hudby, hovoreného slova alebo iných analógových zdrojov zvuku, zmiešanie a synchronizáciu obrazu so zvukom a výsledný výstup do HDMI.

Multiformátový video Switcher Roland V-40HD

štyri vstupné systémy (INPUT 1-4). Každý vstupný systém je vybavený tromi typmi konektorov - HDMI, RGB/Component a Composite - vďaka tomu môžete pripojiť celkom dvanásť zdrojov videa. Vo výstupnej časti V-40HD poskytuje tri systémy: OUTPUT 1 (HDMI/RGB/Component/Composite), OUTPUT 2 (HDMI/RGB/Component) a Preview (HDMI). 

VSTUPNÉ FUNKCIE: 

SCALING 
Zoom a Nastavenie pozície 
Scaler vo V-40HD umožňuje nezávislé nastavenie v každom vstupnom zdroji. Takto môžete pripojiť a prispôsobiť vstupné zdroje v rôznych rozlíšeniach. 

INPUT Selektory a Konektory 
Voľba HDMI, RGB/Component a Composite signálu na každom vstupe. Prístup ku ktorémukoľvek zdroju jedným stlačením tlačidla. 
[HDMI] do WUXGA, 1080p 
[RGB/Component] do WUXGA, 1080p 
[Composite] 480i alebo 576i 
HDMI vstup s podporou embeddingu audio signálu. 

AUDIO VSTUP 
Mixáž analógového zvuku s HDMI videom, s nastavením synchronizácie (audio delay) 


VÝSTUPNÉ FUNKCIE: 

OUTPUT 
Selektory a Konektory 
Tri typy výstupných formátov na výber. 
Voľba SD, HD alebo RGB jedným stlačením tlačidla. 

PREVIEW 
Selektory 
Voľba režimu zobrazenia na náhľadovom monitore. 
Môžete využívať kvadratické zobrazenie zdrojov, PST, PGM alebo DSK. 
Rozlíšenie a obnovovacia frekvencie náhľadového výstupu je pevne 1920x1080 / 60 Hz (progressive). 
Použite HDMI monitor s podporou HDCP režimu a 60p zobrazenia. 
Pri voľbe zobrazenia INPUT (kvadratické zobrazenie) sú zdroje zobrazované s redukovaným frame-rate. 

OUTPUT 
Konektory 
[HDMI] do WUXGA, 1080p 
[RGB/Component] do WUXGA, 1080p 
[Composite] 480i alebo 576i 

* V režime HDCP na výstupných konektor RGB/Component a Composite nebude signál. 

EFEKTY 

DSK ( Downstream Keyer) 
Kompozícia loga a textu do výstupného obrazu. 

P in P 
Táto funkcia umožňuje kombinovať dva obrazy do jedeného. 
Pre vložený obraz môžete zvoliť jednu zo štyroch pozícií: vľavo hore, vľavo dole, vpravo hore, vpravo dole. Môžete určiť ľubovoľnú veľkosť vloženého obrazu. 

WIPE PATTERN 
Jednoduchý výber a používanie prechodových efektov. 

VIDEO FADER 
Prepínanie zdrojov rýchlosťou, akú si určíte. 
Prostredníctvom T-páky môžete riadiť prechod, fade-in a fade-out manuálne a precízne tak, ako potrebujete. 


FUNKCIE: 

MEMORY 
Uloženie nastavení panelu. 
Môžete uložiť nastavenia V-40HD v internej pamäti. V každej z piatich pamäťových bánk môžete uložiť päť súborov nastavení (spolu 25 konfigurácií). 

CONTROL INTERFACE 
Ovládanie V-40HD prostredníctom akéhokoľvek MIDI zariadenia. 
Môžete prepojiť V-40HD s digiálnym mixpultom Roland a riadiť súčasne zvuk aj obraz (audio-follows-video). 
Pripojením druhého V-40D získate ďalšie vstupy. 

Integrované vzdialené ovládanie prostredníctvom RS-232C 
Prostredníctvom počítača alebo ovládacieho panelu môžete ovládať switching, efekty a ďalšie funkcie V-40HD. 

USB PORT 
Umožňuje uloženie obsahu internej pamäte do USB pamäte.

 
 
O NÁS . REFERENCIE . VIZUALIZÁCIE  . KONTAKT     TOMPRODUCTION © 2012 Design by ARTLANDIA